Početna / Proizvodni program / Armaturne mreže

Armaturne mreže

Armaturne mreže

U građevinarstvu zavarene armaturne mreže imaju veoma široku primenu:

U visokogradnji (temelji, ploče, zidovi, stepeništa), u niskogradnji (putevi, mostovi, potporni zidovi, tuneli), hidrotehnici (brane, kanali) i dr. 
Orebrene hladno vučene čelične žice međusobno ukrštene pod pravim uglom, a zatim spojene elektrootpornim zavarivanjem na mestu ukrštanja, proizvodi se armaturna mreža. Ovu mrežu osim vrhunskih mehaničkih karakteristika, posebno odlikuje kvalitet vara . 
Mehaničke i dimenzionalne karakteristike 
Mehaničke karakteristike
Zavarena armaturna mreža se izrađuje od orebrene hladno vučene čelične žice, prečnika ø4 – ø12 mm ili glatke hladno vučene čelične žice, , prečnika ø4 – ø12 mm čije su mehaničke karakteristike propisane standardom SRPS C.B6.013: - konvencionalni napon tečenja minimum Rp0,2= 500 —N mm2 - zatezna čvrstoća (granica kidanja) minimum Rm = 560 —N mm2 - relativno izduženje minimum A11,3=6%

VRSTE MREŽA:

Q- MREŽE, OBOSTRANO NOSIVE

žice su ukrštene u obliku kvadrata (a=t), a nosive su i uzdužne i poprečne žice 

R- MREŽE, UZDUŽNO NOSIVE

žice su ukrštene u obliku pravougaonika, a nosiva je uzdužna žica 

T- MREŽE, POPREČNP NOSIVE

žice su ukrštene u obliku pravougaonika, pri čemu su nosive poprečne žice