Početna / O nama / Kontrola kvaliteta

Kontrola kvaliteta

Kontrola kvaliteta proizvoda kontinuirano se realizuje tokom proizvodnog procesa i to se odnosi i na poluproizvode kao i gotove proizvode.

Kontrola se radi na prvim komadima kao i tokom procesa.U slučaju bilo kakvog
odstupanja od zadatih vrednosti proces proizvodnje se prekida i pristupa se
podešavanju parametara.
Kvalitet naših proizvoda je na prvom mestu i za to su odgovorni svi radnici, a
prvenstveno kontrolor procesa i laborant.Kontrolom u proizvodnji se mere
dimenzije, oblik rebara kao i težina po dužnom metru, a laboratorisko ispitivanje
nam daje mehaničke karakteristike proizvoda.