Početna / O nama / Politika kvaliteta

Politika kvaliteta

TEHNOGRAD INŽENJERING ima cilj da bude među vodećim proizvođačima kvalitetnih žičanih armatura i obrađenog betonskog čelika.

Ovom Politikom zaposleni se obavezuju da će uspostaviti, održavati i neprekidno poboljšavati svoj sistem menadžmenta kvaliteta saglasno zahtvima SRPS ISO 9001:2015.

Ovu nameru ostvarićemo:

  • postizanjem visokog zadovoljstva korisnika–kvalitetom isporučenih proizvoda, poštovanjem ugovorenih rokova isporuke i našim poslovnim odnosom – što mora biti stalna briga svih zaposlenih,
  • postizanjem visokog zadovoljstva isporučilaca uspostavljanjem i negovanjem partnerskih odnosa sa njima, a izgradnja međusobnog poverenja biće garancija kvaliteta isporučenih proizvoda,
  • postizanjem visokog zadovoljstva vlasnika– uz organizovanje racionalne proizvodnje koja će obezbediti razvoj organizacije,
  • postizanjem visokog zadovoljstva zaposlenih – kroz neprekidno usavršavanje kadrova na svim nivoima i podsticanjem razvoja i sposobnosti svakog zaposlenog i njegove motivacije da doprinese uspehu organizacije. Njihovo zdravlje i bezbednost na radu je briga poslodavca,
  • zadovoljenjem interesa društva – poštovanjem propisa, zakona i zahteva lokalne vlasti i društva.
  • brigom za očuvanje životne sredine
  • redovnim praćenjem,analizom i upravljanjem rizicima – koji mogu da se jave i utiču naposlovanje preduzeća a u cilju da se rizici preduprede i smanje.

Ja sam kao direktor čvrsto opredeljen za poštovanje navedenih načela i to očekujem od svakog zaposlenog.

Svi zaposleni su obavezni da izvršavaju svoje radne zadatke u skladu sa ovom Politikom, utvrđenim ciljevima kvaliteta i odgovorni su za njeno sprovođenje.